Menu

Przygotowanie projektu finansowania społecznościowego

projekt finansowania społecznościowegoTworzenie projektu crowdfundingowego jest na pewno ekscytującym zajęciem, ale może nie być ani łatwe, ani nawet przyjemne ze względu na wymagany nakład pracy. W większości przypadków konieczne jest też podporządkowanie się portalowi, w ramach którego będziemy się prezentować, a raczej będziemy prezentować swój unikalny projekt. Taki projekt zawsze musi posiadać określone elementy:

• tytuł – krótkie i chwytliwe wyjaśnienie projektu;

• opis – dokładne informacje dotyczące projektu; musi zawierać dane autora projektu, mechanizm realizacji działań zmierzających do celu i generalnie powinien mieć ciekawą formę;

• film – czasami wymagany element; autor zwraca się do finansujących tłumacząc swoja motywację;

• cele finansowe – minimalny poziom finansowania pozwalający na zrealizowanie projektu i ewentualnie cele rozszerzone po przekroczeniu celu podstawowego; po przekroczeniu celu finansowego zbiórka jest udana i projekt otrzymuje zebrane pieniądze;

• nagrody – lista określonych korzyści oferowanych za zadeklarowanie określonej kwoty na cele projektu; nagrody powinny mieć formę produktu, usługi, specjalnej korzyści (poznanie autora, zwiedzenie czegoś itp.) lub udziału w przedsięwzięciu.

Ważnym elementem jest odpowiednia promocja projektu, ponieważ zarobi on tym więcej, im więcej ludzi o nim usłyszy i będzie zainteresowane celem, a co za tym idzie wpłaceniem określonego dofinansowania. Warto to robić, ponieważ sfinansować można przedsięwzięcie niemal każdego typu, a koszty finansowania są zdecydowanie mniejsze niż w bankach. Problemem zazwyczaj jest tylko to, że trzeba zaoferować ciekawe nagrody swoim sponsorom i potem się z nich wywiązać.

Wspiera zbiórkę na nowy serwer dla portalu historia. org.pl