Menu

Crowdfunding

czym jest finansowanie społecznościoweCrowdfunding to tak zwane finansowanie społecznościowe, czyli specjalny mechanizm dostarczania kapitału różnym przedsięwzięciom poprzez wirtualną, luźną społeczność. Kreatywny przedsiębiorca może zebrać w ten sposób nawet kilka milionów złotych, co dla niektórych jest nie do uwierzenia. Definicja słownikowa tego zjawiska mówi o gromadzeniu i alokacji kapitału na rzecz konkretnego przedsięwzięcia, w zamian za co otrzymuje się określone świadczenie zwrotne. Charakterystyczna dla crowdfundingu jest duża grupa osób biorących udział w finansowaniu oraz zastosowanie technologii informatycznych. Bariery rynkowe i koszty transakcyjne są tu niższe niż w przypadku innych segmentów rynku. Finansowanie społecznościowe odróżniamy od zbiórek i podobnych elementów poprzez kilak czynników:

• gotówka – inwestorzy przekazują gotówkę w wirtualnej formie;

• przeznaczenie – cel, na który idą środki i planowane efekty są dokładnie określone;

• masowość – każdy, kto dowie się o akcji, może w niej uczestniczyć;

• open call – oferta inwestycyjna kierowana jest do wszystkich i nie nakłada żadnego ograniczenia w dostępie do niej;

• ICT – crowdfunding opiera się o rozwiązania informatyczne;

• tańszy kapitał – zdobycie pieniędzy tą drogą kosztuje mniej od innych alternatyw;

• świadczenie zwrotne – elementem transakcji tego rodzaju jest zawsze namacalne świadczenie zwrotne.

Może to być konkretny produkt, może to być konkretna usługa, ale nie może to być tylko wartość emocjonalna polegająca na zadowoleniu, że wsparło się finansowo daną inicjatywę. Na chwilę obecną szacuje się, że na świecie istnieje około 600 portali obsługujących różne inicjatywy. Jest to dość luźny szacunek, ponieważ ilość takich witryn lawinowo rośnie. Na każdej z takich stron można opisać projekt, określić nagrody dla osób wpłacających określone kwoty oraz praktycznie zbierać pieniądze na realizację dowolnego celu. Według szacunków firmy Deloitte, w 2013 roku wszystkie projekty finansowania społecznego miały łączna wartość ponad 3 miliardów dolarów.

Wspiera krakowski Festiwal Kolorów na Docen.to