Menu

Cele i specyfika dzisiejszego Crowdfundingu

crowdfundingCrowdfunding staje się coraz modniejszy w sieci, a to wszystko za sprawą swojej społecznościowej formuły finansowania projektów, co więcej, jest wykorzystywany przez różne podmioty prawne. Zjawisko zwane jako Crowdfunding pojawiło się po raz pierwszy już w 2006 roku i tą nazwę podał prawdopodobnie jako pierwszy Michael Sullivian. To pojęcie to neologizm od dwóch angielskich słów: „crowd”(tłum) oraz „funding”(zbieranie/gromadzenie środków finansowych). W bardziej szerszej perspektywie. Crowdfundingiem nazywamy każdą dowolną formę kumulacji kolejnych środków finansowych za pomocą internetu. Generalnie cała idea polega na tym, że organizacje, tudzież prywatni zapaleńcy mogą starać się o dofinansowanie swoich projektów w ramach internetowych zbiórek. Warto tutaj zaznaczyć, że crowdfunding pochodzi od crowdsourcingu, co jest zresztą całkiem zrozumiałe, ponieważ działa to na niemalże bliźniaczych zasadach. Oba pomysły opierają się na tym, że przedstawiasz swój pomysł szerokiemu gronu internautów za pomocą odpowiednich środków. Jednakże jest między nimi jednak, ale bardzo istotna różnica. Otóż crowdfunding wymaga od użytkowników wsparcia finansowego, natomiast crowdsourcing zakłada, że poszczególni użytkownicy wnoszą jakąś pracę do projektu, np. programowanie, projektowanie itp.

Musimy podkreślić, że crowdfunding był wdrażany w życie na kilka lat wcześniej, niż zostało to ostatecznie zdefiniowane w 2006 roku. Możemy tutaj za doskonały przykład podać brytyjską grupę rockową, która w roku 1997, dzięki temu, że od swoich fanów zebrała 60 000 tysięcy dolarów, to mogła ruszyć w dużą trasę koncertową. Niemniej jednak, tak naprawdę dopiero rok 2005 jest czasem, kiedy zaczęło to mocniej ewoluować. W tymże roku zaczęły również powstawać rozmaite platformy, które miały pomagać w przeprowadzaniu publicznych zbiórek. Mogliśmy obserwować start kickstarter.com, czy zopa.com. Nie możemy jednak zapominać, że od tamtej pory powstało również wiele modeli crowdfundingu, które są dość mocno sprecyzowane. Model donacyjny, który jest również uważany za charytatywny. Jego główne cechy to zbieranie pieniędzy na projekty kreatywne.

Można w tym modelu zastosować podejścia:

1. Nagradzanie poszczególnych uczestników w zależności od złożonej dotacji oraz

2. Model bez nagradzania uczestników zbiórki.

czym jest crowdfundingKolejny z nich, to model pożyczkowy, który umożliwi każdemu pożyczanie pieniędzy bez udziału banków oraz instytucji temu podobnych. Tu z kolei możemy wyszczególnić model mikropożyczek, gdzie pożycza się niewielkie kwoty, zazwyczaj jest to pomoc dla najbardziej ubogich. Oraz najbardziej powszechny, czyli model pożyczek społecznych, gdzie najpierw ktoś wystawia swoją aukcję, następnie środki są zbierane i na końcu zawierana jest stosowana umowa o ich zwrot w danym przedziale czasowym. Ciekawym jest również model inwestycyjnym gdzie możesz inwestować własne środki, które w najbliższym czasie przyniosą Ci realne zyski. Możesz wybrać model, gdzie kolektywnie będziesz współfinansował firmy, gdzie wchodzą w grę niezbyt duże sumy.

Można także rozważyć model dotyczący funduszy inwestycyjnego, czyli tutaj możesz czerpać zyski w zamian za swój wcześniejszy wkład w projekt. Na kocu mamy model akcyjny, który polega na sprzedaży akcji i przekazaniu praw do nich internetowym inwestorom. Rozróżniamy także rozwiązania mieszane, czyli np. łączenie pożyczek z modelem inwestycyjnym, które może odbywać się poprzez kupno udziałów w danym projekcie. Nie ma również problemów z łączeniem modelu donacyjnego wraz ze sponsorskim. W podsumowaniu możemy powiedzieć, że społecznościowe finansowanie projektów może przybierać najróżniejsze formy, które podyktowane są odmiennymi potrzebami poszczególnych użytkowników.

Wspiera zbiórkę na nowy serwer dla portalu historia. org.pl